GRATIS FRAKT PÅ KJØP OVER 2000,-
LEVERER I HELE NORGE
HESTESPORTENS FAVORIT MERKER
30 DAGERS RETURRETT

Salgsbetingelser

Gjeldende betingelser

Betingelser

Generelt
Vilkår angitt under regulerer kundens bruk av varer levert fra pgroos.no, juridisk navn: Per Gunnar Roos, Org. nr: 961 466 539. 

Disse vilkårene gjelder for alt salg fra pgroos.no så lenge ikke annet er skriftlig avtalt på forhånd.

Betaling

Vi aksepterer Visa og Mastercard, forskuddsbetaling til konto, eller postoppkrav med betaling ved henting på postkontor. Ved betaling med kort vil varen først bli trukket når varen sendes.

Priser og levering
Alle priser er oppgitt eksklusiv frakt. Prisene forandres stadig og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører eller transportører.

Vi forbeholder oss også rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prisforandringer og lager situasjon. Alle leveringstider, oppgitt på produktene må anses som veiledende. Med leveringstid menes antatt tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Tid til vareplukking og pakking kommer i tillegg før varene innleveres til transportør. Transport tid kommer også alltid i tillegg.

Vi forbeholder oss retten til å avvike angitt leveringstid uten ytterligere varsel. Prisendringer som måtte komme etter bestillingstidspunkt vil ikke få tilbakevirkende kraft.

Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil fra vår side. Dersom det forekommer skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse på pgroos.no, kan dette endres av oss uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom på forholdet innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Kundens forpliktelser
Den som er registrert som kunde hos pgroos.no, er ansvarlig for betaling av de ytelser pgroos.no leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommedes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommedes bruk er forårsaket av uaktsomhet fra pgroos.no

Uavhentede pakker
Ved uavhentede pakker vil kunden bli ilagt et gebyr for uavhentet vare, i tillegg til frakt begge veier, for å dekke våre kostnader i forbindelse med brudd på avtale.

Reklamasjon
Reklamasjonsrett på 2 år ved feil på vare. Alle reklamasjons varer må inn til oss for inspeksjon for å kunne avgjøre om det er en produktsjonsfeil / varesvikt eller skade som er påført utenfra. Retur av varen må kunde stå for selv.

 

Avhjelp
pgroos.no skal raskest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av pgroos.no, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Dersom kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med pgroos.no, betaler ikke pgroos.no disse utgiftene.

Angrefrist
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Ekstraordinære forhold
pgroos.no er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis pgroos.com godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor pgroos.no kontroll, og som pgroos.no ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

pgroos.no er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra pgroos.no side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp.

Salgspant/Betalingsvilkår
pgroos.no har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt en kredittvurdering før utsendelse av de bestilte varer.

Endring i vilkårene
pgroos.no forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen

Personvern policy

I forbindelse med bestillingen, godtar du av vi lagrer og bruker informasjonen din. Vi gjør dette for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg. Vi dokumenterer også all kommunikasjon vi har med deg via e-post, for å kunne tilby tjenesten som du forventer av oss. Vi vil ikke dele dine personlige informasjon til tredjepart.

PR ROOS er sikret med SSL sertificat for å trygge våre brukere og deres data på våres nettsider. Les mer om dette på www.puypass.no